Pracovní postup

Výběr omítky

Nejprve je nutné zvolit druh omítky,každá má svoje klady a zápory. Můžeme vybírat z několika druhů.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a čistý, pokud byl někde použit polystyren, je nutné přeperlinkovat s přesahem 10 cm, hladké povrchy je nutné opatřit penetračním nátěrem.

Osazení Apu lišt

Apu lišty slouží k přesnému ukončení omítky u okenního rámu, zabraňují vytvoření trhlin mezi omítkou a oknem, osazují se na vnější okraj okna. Součástí profilu je odlamovací část, na kterou se přilepí igelitová fólie, jež chrání okno před poškozením.

Osazení kovových rohů

Rohy se osazují na každý vnější roh, na aplikovanou omítku, slouží k ochraně a přesnému ukončení omítky. Vyrábí se v různých délkách.

Omítání

Po veškeré přípravě můžeme přistoupit k samotnému omítání. Každý pracovník je řádně proškolen pro práci s omítacím strojem. Omítku aplikujeme omítacím strojem na konstrukci, stáhneme do roviny tzv. stahovací latí, po zavadnutí omítky vytvoříme rovinu tzv. škrábací latí. Po vyzrání se aplikuje štuková omítka.

Scroll to top